چرا کیفیت شیر نایلونی از سایر شیرها پایین تر و اصطلاحا ابکی است؟