فرآورده های گوشتی در حضور مشتری

 پویش کیفیت محصولات غذایی فرآورده‌های گوشتی در حضور مشتری درحالیکه بسیاری از مشتریان سوسیس و کالباس‌های تولید شده در فروشگاه و در حضور مشتری، مهمترین شاخص انتخاب خود را عینی بودن فرآیند تولید و اطمینان از کیفیت، سلامت و اصالت این محصولات می‌دانند، اما؛ اغلب کارشناسان و متخصصین کیفیت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی نظری نسبتا متفاوت دارند. نظر برخی متخصصین در این زمینه

محترم مطلبی گفت:
چگونه میشود در وبسایت شما عضو شد