⬅️ ما اعضای پویش کیفیت محصولات غذایی :
​​​​​​​
⬅️ به اتفاق دوستانمون ، از رشته های مختلف ( پزشکی ، تغذیه ، صنایع غذایی ، دامپزشکی ، مهندسین کنترل کیفیت ، دستگاه های نظارتی )  بعنوان مسئولیت اجتماعی ، شایعه ها ، واقعیت ها ، علت ها و راهکارهایی  درباره محصولات غذایی را بررسی می کنیم.

⬅️ از نظر ما غذا هراسی شکل جدیدی از اضطراب منتشر شده در جامعه است  که  با  دست مایه ی شایعه ها و باور های نادرست بوجود آمده ، بواسطه ی  تکنولوژی در دسترس و بواسطه آسانی انتشار ، رو به افزایش است.

⬅️ بنابراین ، تلاش ما تمرکز بر روی شایعه ها و باورها ی نادرست ، واقعیت ها ، علت ها و راهکارها  است.

⬅️ باور ها و شایعه های ( محصولات غذایی ) را که در جامعه فراوانی  انتشار دارند شناسایی می کنیم، توسط کارشناسان و متخصصین هر رشته ( بصورت داوطلب ) بررسی می کنیم.

⬅️ هرکارشناس یا متخصص از نگاه مستقل خود ، چه مخالف چه موافق ، دیدگاه خود را مطرح می کند.
➕  دیدگاه های مختلف کنار هم قرار می گیرند.
➕ پس از آن  پاسخی را کوتاه ، ساده و علمی ، که دیدگاه های مختلف را شرح دهد ، بصورت محتوای ویدئویی تولید می کنیم.


⬅️ فعالیت های (پویش کیفیت محصولات غذایی)  برای آگاهی بخشی به مصرف کننده و انتخاب بهتر ( عبور از غذا هراسی به غذا آگاهی ) است.

⬅️ مخاطبین پویش کیفیت محصولات غذایی  همه ی مصرف کنندگان از تمام سنین ، مشاغل  و تخصص ها هستند؛ چرا که همه ی ما در هر تخصص و حرفه و نقشی، مصرف کننده محصولات غذایی نیز هستیم.
➕ و با وجود مسائل اقتصادی و رقابت تبلیغاتی غیر واقعی ، تشخیص  اطلاعات درست و نادرست برای ما بعنوان مصرف کننده کار دشواری شده.

🟢 در پایان یادآوری می کنیم که پویش کیفیت محصولات غذایی ، زیر مجموعه هیچ سازمان دولتی یا خصوصی نیست.

🟢 بلکه کاملا دلی ، با مسئولیت اجتماعی  و علاقمندی تمام اعضاء ( با تخصص های مربوط به محصولات ، تغذیه ، تولید ، نظارت و ... ) شکل گرفته است.

◽️ پویش کیفیت ، برای آگاهی بخشی ، اطلاعات مفید درباره ی محصولات  غذایی  را به گوش مصرف کننده  می رساند ، به دنبال خبر سازی و حاشیه سازی نیست ، تبلیغ هیچ برندی از محصولات غذایی را نمی پذیرد ، تمامی لوگوها و برندها در محتوا حذف یا فولو می شوند تا  محتوا بصورت علمی و بیطرف ( نگاه موافق و مخالف ) بررسی شود. 

⏪ به این تلاش جمعی داوطلبانه بپیوندید و اگر متخصص یا کارشناس در هر شاخه از محصولات غذایی یا علوم مرتبط ( تغذیه ، پزشکی ، دامپزشکی و .. )  هستید  یاریگر پویش مردمی کیفیت محصولات غذایی باشید ⏩ 


پویش کیفیت یک جریان فکری است که هر مصرف کننده ای می تواند عضو یا حامی آن باشد.
افرادی که در پویش گرد هم می آیند  از گروه های مصرف کننده ، مصرف کننده آگاه ، مصرف کننده متخصص  ( تغذیه ، صنایع غذایی ، دامپزشک، بهداشت ،  خبرنگار و ... ) می باشند. 
مهمترین و اصلی ترین مطالبه ی پویش محصولات غذایی " کیفیت "  است .
​​​​​​​شایعات و باورهایی درباره ی  محصولات غذایی  است  که در انبوه اطلاعات درست و نادرست در دنیای معاصر  پراکنده شده  و ما را دچار سرگردانی  میکند .
پرسش های ما بعنوان مصرف کننده  و پاسخ  کارشناسان  باعث میشه تا بعنوان مصرف کننده آگاه انتخاب بهتری داشته باشیم .
چرا که ما انسان مصرف کننده هستیم ، نه ماشین مصرف .