خیساندن برنج سموم را از بین می برد؟

 

پویش کیفیت محصولات غذایی

مردم می‌پرسند؛

آیا شستشو و خیساندن برنج، سموم و فلزات سنگین باقیمانده در برنج‌های آلوده را از بین می‌برد؟

و یکی از پاسخ‌ها