سرانه مصرف شیر؛ مسئولیت اجتماعی

کارگاه سرانه مصرف شیر ؛ مسئولیت اجتماعی محل برگزاری : سالن همایش های برج میلاد