کیفیت فرآورده های گوشتی سنتی، کارگاهی یا صنعتی؟؟

 

پویش کیفیت محصولات غذایی مردم می‌پرسند؛ آیا سوسیس و کالباس تهیه شده در حضور مشتری، آن‌طور که ادعا می‌شود؛ بدون مواد نگهدارنده و الزاما سالم و ایمن هستند؟